تبلیغات
طلوع زیبایی - درزمان آشنایی برای ازدواج چه سوالاتی باید از هم بپرسیم؟

درزمان آشنایی برای ازدواج چه سوالاتی باید از هم بپرسیم؟

 

نوع مطلب :ازدواج ،

نوشته شده توسط:Night G

درزمان آشنایی برای ازدواج چه سوالاتی باید از هم بپرسیماین پرسشنامه یکی از پرسشنامه های جامع در این زمینه است:
1- کدامیک از دوجمله زیر به نظرشما درست تر است ؟
اول : عشق به همدیگر وبعد بدست آوردن آشنایی.
دوم: آشناشدن با همدیگر وبعد رشد دادن عشق .

آشنایی برای ازدواج

 

2- به نظرشما یک زوج قبل از ازدواج درخصوص چه مواردی باید باهم گفتگو نمایند؟ازلحاظ زمانی چقدر باید وقت اختصاص دهند؟


3- آیا حاضرید در مورد موارد زیر اطلاعاتی در اختیار همدیگر قرار دهید؟

نام – نام خانوادگی- سن- محل تولد- میزان تحصیل – شغل وسابقه شغلی- چندمین فرزند خانواده هستند- رشته تحصیلی- در قید حیات بودن ونبودن اعضاء خانواد ه – تعداد اعضاء خانواد ه وجنسیت آنان وسن آنان- تحصیل آنان- شغلی وازدواج هرکدام – محل زندگی وخانواده هرکدام – وضعیت پدر ومادر از نظرسن و تحصیلات وشغلی – باچه کسانی اکنون زندگی می کنند.


4- آیا تصمیم دارد که بعد از ازدواج مستقل از خانوادده باشد آیاتوانایی مستقل شدن رادارد؟


5- نظرهرکدام در مورد زندگی مشترک یا مستقل از خانواده چیست؟


6- آیادر حال حاضر مستقل (ازلحاظ منزل) زندگی می کند؟ چگونه اینطورشده است؟7- خانواده های هرکدام در مورد استقلال آنها چه نظری دارند وآیا این اجازه را به آنها می دهند؟

8- آیا خود فرد توانایی عاطفی و روانی مستقل شدن از والدین را دارد؟


9- فکرمی کنید که امروزه استقلال بویژه استقلال عاطفی و روانی از خانواده تا چه حد در زندگی مشترک تاثیر گذار است؟10- آیا توانا یی استقلال وبرخورداری مادی مناسب را دارید؟


11- آیا فکر می کنید که ازدواج جزء جدایی ناپذیر وضروری زندگی زندگی است؟ آیا فکرمی کنید که هرانسان سالمی باید در طول زندگی حتماً ازدواج کند؟ دلایل شما چیست؟

12- شما چرا می خواهید ازدواج کنید؟

 


13- انگیزه شما برای ازدواج چقدر است؟ به عبارت دیگر تاچه حد نیاز به ازدواج را در خودتان احساس می کنید؟


14- آیا ممکن است که شما بخاطر رها شدن از شرایط خانوادگی فشارآور ازدواج کنید؟


15- آیا ممکن است شما بخاطر نگرانی از بالا رفتن سن ازدواج کنید؟


16- آیا انگیزه شما از ازدواج ناشی از نیاز خودتان است یا اینکه به دلیل وسوسه ها یا فشارهای دیگران می خواهید ازدواج کنید؟


17- شما غکرمی کنیدازدواج تاچه حد در حفظ سلامتی روحی وروانی وجسمانی انسان موثراست؟

18- هدغهای شما در زندگی تا بحال چه بوده اند وبعدازاین چه خواهند بود؟ اولویت آنها چیست؟


19- هدفهای شما با هدغهای خانواده تان (ازاین به بعد) چقدر همانندهسند؟


20- هدفهای شما با هدفهای خانواده اتان قبل از این چقدر همانند بوده است؟ اگر همانند نبوده یا اختلاف نظراحتمالی ایجادشده چه می کرده اید یا خواهید کرد؟آیا تاثیری در تصمیم گیری های شما خواهدداشت؟


 

21- الگوی همسرایده آل ازنظر شما چیست؟ قبلاً چه بوده است؟


22- الگوی همسرایده آل از نظر خانواده شما چیست؟


23- آیا تفاوتی در نظرات شما وخانواده تان نسبت به الگوی همسر ایده آل وجود دارد؟


24- اگر تفاوتی وجود دارد نتایج احتمالی آن چیست وچگونه با آن کنارخواهید ؟آمد؟25- اطرافیان شما در طرز فکر ونگرش وانگیزه شما نسبت به ازدواج چه تاثیری داشته اند؟

26- خصوصیات فردی مانند چاقی ، لاغری ، زیبایی (جذابیت صورت وکلام وتناسب اندام) قد، وزن وتیپ داشتن چقدر برای شما مهمند؟


27- سابقه سلامت وبیماری از گذشته تا به حال چه بوده است ؟اگر مورد خاصی وجود دارد ذکرکنید.


28- سابقه سلامت وبیماری در خانواده شما واقوام ازلحاظ جسمی روانی وژنتیکی چگونه بوده است؟29- آیا بلوغ جنسی برای شما به عنوان یک واقعه خوشایند بوده است یا اینکه باعث ناراحتی شما گردیده بوده است ؟


30- بطور کلی در مورد جایگاه مسائل جنسی در زندگی زناشویی چه نظری دارید؟


درزمان آشنایی برای ازدواج چه سوالاتی باید از هم بپرسیم31- (درصورت بالا بودن سن طرفین) چرا تا به حال ازدواج نکرد ه اید؟


32- اگر خواستگاری رفته ویا خواستگار داشته اید ؛ دلیل رد آنها چه بوده است ؟33- آیا سابقه تب وتشنج ، سرماخوردگی مکرر، حساسیتهای بدنی ، حساسیت غذایی خاص ، راه رفتن در خواب ، دندان قروچه در خواب ،
خرخرکردن در خواب داشته یا دارید؟


34- آیا خواب کم می بینید؟ یا زیاد ؟ آیا خواب برجسته ومهمی داشته اید؟ درصورت امکان ذکرشود.

 

35- استرسهای مهم زندگی شما چه بوده است ؟ با آنها چگونه برخورد کرده اید ؟


36- چه چیزهایی در زندگی برای شما تهدید به شمار می آید ؟( زندگی فردی و مشترک )37- آرزو دارید که چه چیزهایی در زندگی شما اتفاق بیفتد؟


38- چه آرزو هایی دارید؟ از چه چیزهایی خوششتان می آید؟ چه چیزهایی را دوست دارید که داشته باشید؟


39- ازچیزهای مورد علاقه کدام یک را درحال حاضر دارید؟

40- چه چیزهایی برای او مهم هستند وجنبه ارزشی دارند؟ اولویت های ارزشی او چیست؟41- در مواجه با سختی ها یا وقایع غیر منتظره ومخرب ( سیل – زلزله- تصادف و.....) چه باید کرد ؟ شما چه می کنید؟


42- علاقه مندی های خاص شما چیستند؟( ورزش – موسقی – مسافرت – تحصیل وادامه آن – شغل – مطالعه – فرزند پروری – خانه داری و......)


43- ضرورت یا ضرورتهای وجود فرزند چیست؟


44- نظر شما در مورد زمان فرزند دار شدن چیست؟ آیا نظر خاصی دارید؟ چرا؟


45- آیا مایلید 2 یا 3 سال بعد از ازدواج فرزند دار شوید؟ در این مورد چقدر قاطع هستید؟ چه چیزی ممکن است تصمیم شما را عوض کند؟


46- چه راه یا راههای را جهت تامین وتضمین هدف فوق در پیش خواهید گرفت ؟


47- آیا حاضرید جهت آگاهی بیشتر ودقیق تر از روشهای جلوگیری از بارداری به متخصص زنان وزایمان و یا متخصص مراجعه کنید؟


48- کدامیک از شما داوطلب استفاده از این روشها هستید؟ هردو ؟ هیچکدام ؟ چرا؟49- کدامیک از شما اصرار دارید بلافاصله بعد از ازدواج فرزند دار شوید؟ چرا؟

50- آیا حاضرید که بعد از بوجود آمدن تعداد کافی فرزند اقدام به عمل جراحی ( وازکتومی ، تویکتومی)نمادید؟آیا در این مورد نظر خاصی دارید؟


51- تا چه حد حاضرید که از مشاور ، پزشک ومتخصص در رابطه با جنبه های مختلف زندگی تان (درصورت لزوم) کمک بگیرید؟ چه زمانی را شما مناسب جهت مراجعه با متخصصین می دانید؟ به عبارت دیگر موارد مورد لزوم به نظر شما در چه شرایطی هستند؟


52- در مورد تعداد فرزندان چه نظری دارید؟


53- در مورد نام فرزندان چه نظری دارید؟54- در مورد فاصله زمانی بین تولدها چه نظری دارید؟


55- در مورد جنسیت فرزندان چه نظری دارید؟

56- آیا شما اصرار خاصی در مورد دختر یا پسر بودن فرزندان دارید؟


57- نظرشما در مورد فرزند داری وفرزند پروری تاچه حد مستقل از خانواده هایتان است؟


58- آیا شما موافقید که والدینتان در پرورش فرزندان شما نقش یا دخالتی داشته باشند؟


59- شما تا چه حد برآورده کننده آرزوهای خانواده هایتان بوده اید یا هستید یا باید باشید؟


60- آیا فکر می کنید که یک ازدواج ارزش این همه گفتگو وتوافق را دارد؟

 پزشک آنلاینhttp://JackelineMccague.bravesites.com/entries/general/Hammer-Toe-Repair-Pinning
سه شنبه 2 خرداد 1396 02:41 ق.ظ
Hi, I do think this is a great blog. I stumbledupon it ;) I will return once again since i have book marked it.
Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue
to guide others.
BHW
پنجشنبه 31 فروردین 1396 01:52 ق.ظ
Spot on with this write-up, I honestly believe that this website needs a lot more attention. I'll probably be back again to see more, thanks for the information!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


کنکورد مافوق‌صوت ایرباس پنجشنبه 15 مرداد 1394
ساخت جانشین تجدیدپذیر و مصنوعی برای بنزین جمعه 8 خرداد 1394
کیسه های چای را دور نیندازید! جمعه 18 اردیبهشت 1394
خواستگاری به سبک آمریکایی در تهران دوشنبه 14 اردیبهشت 1394
فوران آتش فشان شیلی -"کالبوکو" جمعه 4 اردیبهشت 1394
مصاحبه با دختر گلفروش میدان تجریش سه شنبه 26 اسفند 1393
ترانس سکسوالها یا تی اس ها با دوجنسی ها تفاوت دارند پنجشنبه 30 بهمن 1393
گوش الاغی بچه پولدارها جمعه 10 بهمن 1393
حقایق جالب زندگی شخصی پاشایی و ماجرای فیلم لو رفته اش! جمعه 10 بهمن 1393
مدل __ jovani سه شنبه 7 بهمن 1393
سیگار لایت دروغ است سه شنبه 30 دی 1393
دریای زیبا جمعه 26 دی 1393
آموزش رژ لب استثنایی و منحصر به فرد جمعه 12 دی 1393
کریسمس جمعه 5 دی 1393
بابانوئل پنجشنبه 4 دی 1393
به همخانه نیازمندیم ترجیحا یک خانوم! پنجشنبه 4 دی 1393
رنگ قرمز باعث بروز احساس حسادت در زنان می‌شود سه شنبه 14 مرداد 1393
دوستان از نظر ژنتیکی به هم شبیه هستند سه شنبه 14 مرداد 1393
سرخی لبانم از تو سه شنبه 14 مرداد 1393
مشکل زنانه ای به نام سینه اضافه چهارشنبه 8 مرداد 1393
قبل از آنکه عروس شوید این مطلب را بخوانید چهارشنبه 8 مرداد 1393
شش بازیگری که سر صحنه فیلمبرداری اخراج شدند چهارشنبه 1 مرداد 1393
درمان ‌همیشگی‌ سرطان توسط یک پزشک ایرانی دوشنبه 30 تیر 1393
نمایش مانتوهای پرچم‌نشان و توقیف دو موسسه مد چهارشنبه 25 تیر 1393
صفحه نمایش یک میلیون مگاپیکسلی LG لوله می‌شود! سه شنبه 24 تیر 1393
چگونه گوشی، لپ‌تاپ یا تبلت گمشده خود را رصد و کنترل کنیم؟ سه شنبه 24 تیر 1393
چگونه مژه های بلند و زیبایی داشته باشیم شنبه 21 تیر 1393
اشتبا هات دختران مجرد جمعه 20 تیر 1393
مناسب ترین ضد آفتاب های طبیعی کدامند؟ پنجشنبه 19 تیر 1393
آخرین مدل های کفش های تابستانی پنجشنبه 19 تیر 1393
لیست آخرین پستها